Novinky

Vyhlášení VŘ – dodávka PC vybavení školy 2015

Dokumenty ke stažení: Zadávací dokumentace Krycí list, příloha 1 Položkový rozpočet, příloha 2 Návrh kupní smlouvy, příloha 3 Čestné prohlášení ke kvalifikaci, příloha 4 Čestné prohlášení k dalším požadavkům, příloha 5

Výzva k podání nabídky (57)

Dokumenty ke stažení: Výzva Krycí list nabídky Zadávací dokumentace Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě Čestné prohlášení o pravdivosti údajů Čestné prohlášení – základní kvalifikace

Výzva k podání nabídky (56)

Výzva k podání nabídky Název zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii a stínování (shadowing) pro vyučující anglického jazyka a ICT

Se spinningem zdravé tělo a zdravý duch

  Se závěrem školního roku se Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí podařilo úspěšně realizovat další projekt, tentokrát zaměřený na rozvoj školní i mimoškolní tělesné výchovy.

Úspěch našich žáků na ODM

Minulý týden se konaly v Plzni Hry VII. Olympiády dětí a mládeže. Této soutěže 14 krajských reprezentací v téměř 20 sportech se každý rok účastní pod vlajkou Českého olympijského výboru až tři tisíce dětí. Citujeme z dopisu Filipa Šumana, místopředsedy Českého olympijského výboru: Olympiáda dětí a mládeže je největší a nejvýznamnější multisportovní projekt českého sportu…. Čtete více »