ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspešní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Naše škola je akreditovaným střediskem pro ECDL testování studentů a zaměstnanců školství. V akreditované místnosti pro testování je 15 míst.

Testy vedou a hodnotí dva akreditovaní testeři:

Mgr. Renata Čermáková
Josef Žid

Další informace můžete získat na oficiálních stránkách konceptu ECDL v ČR.