Osnova témat

 • Téma 1

  Opakovací příklady
 • Téma 2

  Zásoby
 • Téma 3

  Dlouhodobý majetek
 • Téma 4

  Krátkodobý finanční majetek a bankovní úvěry
 • Téma 5

  Zúčtovací vztahy
 • Téma 6

  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Téma 7

  Náklady a výnosy
 • Téma 8

  • Téma 9

   • Téma 10