Historie školy

19. září 1997 uplynulo přesně na den 100 let od zahájení prvního školního roku vyšší reálky Františka Josefa I. v Kostelci nad Orlicí, druhé nejstarší střední školy Rychnovska. Reálky vznikly jako typ střední školy s důrazem na přírodovědné a matematické obory. Absolventy té kostelecké byli nejenom významní inženýři, architekti a technici, ale i hudebníci a výtvarníci, například Augustin Ságner. V průběhu druhé světové války se proslavil maturant z roku 1932, podplukovník letectva in memoriam, nositel mnoha válečných vyznamenání, Bohuslav Tobyška. V diplomatických službách působil do roku 1948 spolupracovník Jana Masaryka dr. Josef Korbel (otec bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové).

Na počátku třicátých let, kdy začal upadat zájem o sedmileté poměrně specializované studium, požádalo rodičovské sdružení ministerstvo o přeměnu reálky na osmileté reálné gymnázium. Žádosti bylo vyhověno a ústav byl poprvé pojmenován po T. G. Masarykovi.

Od začátku druhé světové války docházelo k překotným změnám v zaměření a názvu školy. Sídlily zde postupně čtyřleté gymnasium, jedenáctiletá střední škola, střední všeobecně vzdělávací škola, opět čtyřleté gymnázium, střední ekonomická škola a na ni po roce 1989 navázala současná obchodní akademie, která vyučuje 3 maturitní obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Informační technologie.

K proslulým absolventům posledně jmenovaných oborů patří nejenom bývalý poslanec a předseda republikánů dr. Miroslav Sládek, ale také třeba úspěšný televizní moderátor Tomáš Sláma, prof. Václav Hoffmann, bývalý člen a předseda dozorčí rady už také bývalé Investiční a poštovní banky, a mnoho dalších.

V roce 2013 získala škola ocenění Střední škola roku 2012/2013 v Královéhradeckém kraji.