Informační technologie

18-20-M/01 – Informační technologie
s názvem ŠVP Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání

Obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Žák získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a má základní přehled o makroekonomice. V situacích pracovního, odborného a společenského charakteru je připraven plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Je schopen připravit jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Absolvent zvládne kromě pouhého využívání hotových produktů také schopnost aktivně se účastnit tvorby projektů. Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích. Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP. Profil absolventa koresponduje se současnými požadavky trhu práce. Obor je určen vážným zájemcům o výpočetní techniku.

PřílohaVelikostDatum
Učební plán IvE 2014-2015.pdf215.22 kB2014-11-06