Přejetá žába

Přejetá žába je studentsko-učitelská kapela s proměnlivým složením. Převážnou část ansámblu tvoří muzikanti a zpěváci z řad studentů, stálými zástupci učitelského sboru jsou František Dosedla, duchovní otec většiny originálních programů, a Jaroslav Kudr, muzikant a zpěvák. Kromě nich má kapela ještě příležitostné členy z řad ostatních vyučujících. Vystoupení Přejeté žáby bývají doplněna výtvarnými nebo tanečními počiny žáků, popřípadě učitelů. Většina koncertů je benefičních, jejich výtěžek je obvykle věnován Základní škole a praktické škole Kolowratská v Rychnově nad Kněžnou, v jejíchž prostorách se také některé koncerty odehrávají. Koncerty pravidelně navštěvují děti z mateřské nebo základní školy a zástupci partnerských firem a úřadů v regionu.

Podívejte se do fotogalerie