Přijímací řízení 2018

Jednotná přijímací zkouška (dále jen jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn začátkem května 2018 spolu s tabulkami s průběžným pořadím uchazečů, které budou po každé změně aktualizovány.

Informace a kritéria hodnocení k přijímacímu řízení naleznete v dokumentu
Přijímací řízení 2018.

Termín odevzdání přihlášek do: 1. 3. 2018

Další důležité odkazy:

Bližší podrobnosti k jednotlivým zkouškám.
Formuláře tiskopisů přihlášek.

Vyzkoušejte si
ilustrační testy
pro čtyřleté obory vzdělávání.

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro zájemce pořádáme zkušební přijímací zkoušky:

• termín: čtvrtek 8. února 2018 od 15 hodin;
• administrativní poplatek 100,- splatný na místě;
• kapacita není omezena;
• jedná se o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk a literatura (60 min);
• z organizačních důvodů je nutné se přihlásit nejpozději do 6. 2. 2018 a to na email cermakova@oakostelec.cz, či telefonicky 494 942 400;
• ke zkoušce budou použity ilustrační testy, které školám zpřístupní CERMAT;
• výsledky škola zpřístupní na webu školy pod přiděleným číselným kódem.