Šablony pro SŠ a VOŠ I

LogoESIF

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora rozvoje vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí – projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola získala pro období 01. 9. 2017 – 31. 8. 2019 podporu v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro realizaci projektu „Podpora rozvoje vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007235.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT a matematickou gramotnost.

V průběhu realizace projektu bude poskytnuta personální podpora žákům ohrožených školním neúspěchem, podpora odborné přípravy žákům včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Prohloubí se též profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce.