Rozpočtový výhled PO na roky 2019-2020


Tabulka s rozpočtovým výhledem naší příspěvkové organizace na roky 2019 až 2020 je k dispozici v příloze.

Vedení školy