VOŠ – odloučené pracoviště VOŠ a SPŠ RK

Obor Firemní ekonomika – 63-41-N/11

Výuku zajišťuje odloučené pracoviště při Obchodní akademii T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Absolvent je připravován tak, aby po absolvování školy po krátkém období zapracování dokázal vykonávat manažerské činnosti a náročné specializované činnosti v ekonomických útvarech na středních úrovních řízení v soukromých firmách a akciových společnostech. Absolvent dokáže tyto činnosti také vykonávat v oblasti obchodu, služeb, státní správy a samosprávy. Absolvent získá hluboké znalosti z nákladového a manažerského účetnictví a poradenství. Trvale se v průběhu studia studují dva cizí jazyky a to ve vyšších formách jako obchodní jazyk, korespondence v cizím jazyce a rétorika v cizím jazyce. Nabídka cizích jazyků: Anj, Nej, Frj, Ruj, Spa. Součástí kvalifikace absolventa je také dokonalé používání výpočetní techniky ve studovaném oboru jakož i aplikace pravidel společenského styku a rétoriky.