Základní informace

Oficiální název školy:
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 60884711

DIČ: CZ60884711

Identifikátor: 600012581

Adresa: Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ID datové schránky: 998ydn6

Telefony:

494 942 400 – sekretariát školy

731 438 381 – školní jídelna (scolarest.cz)

601 365 527 – domov mládeže (szeskostelec.cz)

E-mail: skola@oakostelec.cz