Výsledky přijímacího řízení

V odkazech níže zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení. Do každého oboru jsme přijali maximálně 30 uchazečů, minimální počet bodů pro přijetí byl 40. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů je možné zaslat odvolání.

2. kolo, Obchodní akademie – rozhodnutí o přijetí
2. kolo, Obchodní akademie – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

2. kolo, Ekonomické lyceum – rozhodnutí o přijetí
2. kolo, Ekonomické lyceum – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

2. kolo, Informační technologie – rozhodnutí o přijetí
2. kolo, Informační technologie – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

Obchodní akademie – rozhodnutí o přijetí
Obchodní akademie – rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečný počet míst
Obchodní akademie – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

Ekonomické lyceum – rozhodnutí o přijetí
Ekonomické lyceum – rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečný počet míst
Ekonomické lyceum – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

Informační technologie – rozhodnutí o přijetí
Informační technologie – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ