Výsledky přijímacího řízení

V odkazech níže zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení. Do každého oboru jsme přijali maximálně 30 uchazečů, minimální počet bodů pro přijetí byl 40.

Obchodní akademie – rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění podmínek PŘ

Informační technologie – rozhodnutí o přijetí