Střední roku

Kurzy a certifikáty

Zkoušky Goethe Zertifikat

English for Business

Příprava na zkoušku LCCI International Business – English for Business. Roční až dvouletý kurz (podle úrovně znalostí angličtiny) v rozsahu 60, resp. 120 hodin, je zaměřený na práci s textem, porozumění odbornému textu a přiměřené reagování na něj, na práci s informacemi – jejich shromažďování, uspořádání do celku a jejich výběr dle zadání. Dalším cílem přípravy na zkoušku je naučit interpretovat informace, pracovat s obchodní korespondencí, vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu, správně užívat obchodní frazeologii, posoudit vhodnost formy sdělení, vyváženost a výstižnost textu za účelem dosažení odpovídající komunikace.

Cena je podle délky kurzu buď 4 800, nebo 9 600 Kč.

Termín závazného přihlášení k získání certifikátu je do konce listopadu. Zkouška se koná
v 1. polovině dubna. Cena zkoušky je 2 600 Kč. Kontaktujte nás pro upřesnění aktuálních termínů.