Střední roku

Odborná praxe

Studenti 3. ročníků všech maturitních oborů nastupují ke konci ročníku na 2 týdenní praxi v okolních firmách, kde si vyzkouší, jak probíhá pracovní proces.

Od roku 2017 mají žáci možnost vykonat navíc zahraniční praxi v Itálii. Podrobnější informace si můžete přečíst v článku jednoho bývalého praktikanta.