Střední roku

Erasmus+ 2018 18. 3. 2018Zpět

Logo Erasmus

Školní vzdělávání KA1

Naše škola již tradičně žádala EU o grant Erasmus+  KA1 - školní vzdělávání. I letos jsme byli úspěšní a získali jsme dotaci na mobilitu osob.

11 učitelů - jazykářů i učitelů odborných předmětů se o prázdninách 2019 a 2020 zúčastní kurzů anglického, německého a španělského jazyka v zahraničních školách. Prohloubí si tak své jazykové a metodické dovednosti, které využijí ve vzdělávání našich žáků.

Studenti z Obchodky mají prázdniny, jejich učitelé zasedají do lavic…

Zatímco studenti Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí si plně užívali zasloužených letních prázdnin, někteří jejich učitelé naopak do lavic zasedli. Učitelé a zaměstnanci školy již tradičně využívají prázdninové měsíce k sebevzdělávání. Škola úspěšně zažádala a získala finanční dotaci v rámci programu Erasmus+, tj. programu Evropské unie na podporu vzdělávání. Díky tomu mohlo letošní prázdniny vycestovat do anglicky a španělsky mluvících zemí devět zaměstnanců školy.

Učitelé si vybrali obecné nebo metodické kurzy angličtiny ve Velké Británii – v Londýně, Exeteru, Canterbury, Brightonu, Edinburghu a  v Galway v Irsku. Španělštinu odjeli studovat dva kantoři do španělské Malagy a Santiaga de Compostela.

Naši učitelé si uvědomují, jak je důležité nezůstávat stát na jednom místě a neustále na sobě pracovat.  Po absolvování zahraničních kurzů se vracejí do školy nejenom nabití znalostmi, ale především novou motivací, kterou předávají svým studentům. Jazykový kurz ale není jen o rozvoji jazykových znalostí a kompetencí. Během pobytu se vyučující setkávají s pedagogy a lektory z celé Evropy i světa, navazují nová přátelství, sdílejí zkušenosti a vyučovací metody a do budoucna plánují setkání studentů v rámci výměnných pobytů studentů. Vzhledem k tomu, že tento projekt je dvouletý, mají naši zaměstnanci možnost vycestovat i další školní rok.

Takže, studenti, můžete se těšit na nový školní rok, který Vám přinese nejedno překvapení.

Prohlédněte si fotografie z kurzů ve fotogalerii.

Publicita pro veřejnost.

Projekty spolupráce - Odborné vzdělávání KA2

V období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 jsme zapojeni do projektu spolupráce škol Erasmus+ 2018-1-PL01-KA202-050834 se střední školou Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Rycerska 2, 82-300 Elbląg, Polsko. Název projektu: “Differences and Similarities among Young European People”.

V lednu proběhla návštěva polských zástupců školy v České republice. Byly stanoveny termíny další spolupráce.

Návštěva polské školy se uskutečnila v termínu 24. – 27. 3. 2019. Obchodní akademii T.G.M. zastupovaly Renata Čermáková, Jitka Kosařová, Jitka Černá - vyučující anglického jazyka a Jana Nunvářová - vyučující odborných předmětů.

Program projektu:

  • společné vzdělávání žáků české a polské školy ve Velké Británii,
  • vzájemné výměna studentů obou škol v září 2019 – v Polsku,
  • vzájemné výměna studentů obou škol v září 2019 – v České republice.

Výstupy projektu:

  • podnikatelský plán,
  • portfólia,
  • slovník odborných termínů,
  • závěrečná výstava spolupráce škol.

Odkaz na stránky projektu.

Zpráva z 1. části projektu - Anglie.

2. část - my v Polsku

   - video

   - článek s fotografiemi

3. část projektu - polští studenti na OA