Střední roku

Rozvrh hodin

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.A  (Vacek Michal)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Mat (2sk)
Hl
(4.C)

Čjl (2sk)
Ši
(4.C)

Eko
Ko
(1.A)

Anj (Sk1) Čn (4.A)

Dej
Ši
(1.A)

Pek
Ta
(TeC)

     

Anj (Sk2) Fe (3.C)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Čjl (1sk)
Ši
(1.A)

Mat (1sk)
Hl
(1.A)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Obn
Se
(1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Mat
Hl
(MAT)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Tev (Dív3) Sy (Pos)

Tev (Dív3) Sy (mim)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (1.B)

   

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Mat
Hl
(1.A)

Dej
Ši
(1.A)

Zpvf
Hl
(4.B)

Hze
Do
(1.A)

Eko
Ko
(1.A)

   

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk6) Li (1.C)

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
Č
t

 

 

Ikt (2sk)
Sa
(VT3)

Mat
Hl
(1.A)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Obn
Se
(1.A)

Zpvc
Sl
(1.A)

Hze
Do
(1.A)

   

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Pek
Ta
(TeC)

Ikt (2sk)
Sa
(TeB)

Eko
Ko
(1.A)

       

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Ikt (1sk)
Bl
(VT3)

Spj (Sk-5) Fe (2.C)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.B  (Kosařová Jitka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Che
Ba
(1.B)

Bio
Sl
(1.B)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk1) Čn (4.A)

Pek
Ta
(TeC)

Zem
Be
(1.B)

     

Anj (Sk2) Fe (3.C)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Dej
Ta
(1.B)

Mat
Mc
(1.B)

Čjl
Ja
(1.B)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Tev (Dív3) Sy (Pos)

Tev (Dív3) Sy (mim)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (1.B)

   

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Čjl
Ja
(1.B)

Fyz
Hl
(4.B)

Mat
Mc
(MAT)

Zem
Be
(1.B)

     

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk6) Li (1.C)

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
Č
t

 

 

Čjl (1sk)
Ja
(1.B)

Mat (1sk)
Mc
(1.B)

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Obn
Ja
(1.B)

Ikt (1sk)
An
(VT2)

 

Che
Ba
(1.B)

Bio
Sl
(1.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Mat (2sk)
Mc
(2.B)

Čjl (2sk)
Ja
(2.B)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Ikt (2sk)
Sa
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Pek
Ta
(TeC)

Fyz
Hl
(4.B)

Dej
Ta
(1.B)

Obn
Ja
(1.B)

Ikt (1sk)
An
(VT1)

     

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Ikt (2sk)
Sa
(VT3)

Spj (Sk-5) Fe (2.C)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.C  (Linke Lucie)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Zpvc
Sl
(1.C)

Mat
Čn
(1.C)

Čjl
Fi
(1.C)

Anj (Sk1) Čn (4.A)

Obn
Se
(1.C)

Eko
Ko
(1.C)

     

Anj (Sk2) Fe (3.C)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Mat
Čn
(1.C)

Obn
Se
(1.C)

Hze
Do
(1.C)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Tev (Dív3) Sy (Pos)

Tev (Dív3) Sy (mim)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (1.B)

   

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Tpc (1sk)
Sy
(VT1)

Alg (1sk)
Ku
(VT1)

Apc (1sk)
Bl
(VT1)

Mat
Čn
(MAT)

Zpd
Ta
(TeC)

   

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk2) Fe (1.A)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Alg (2sk)
Ku
(VT2)

Tpc (2sk)
Sy
(VT2)

Tpc (2sk)
Sy
(VT2)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk5) Ks (1.B)

Anj (Sk6) Li (1.C)

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
Č
t

 

 

Mat (1sk)
Čn
(MAT)

Čjl (1sk)
Fi
(4.C)

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Dej
Ši
(1.C)

Zpd
Ta
(TeC)

 

Alg (1sk)
Ku
(TeB)

Hze
Do
(1.C)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Čjl (2sk)
Fi
(2.A)

Mat (2sk)
Čn
(MAT)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Apc (2sk)
Sa
(TeC)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Čjl
Fi
(1.C)

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Tpc (1sk)
Sy
(VT2)

Dej
Ši
(1.C)

Eko
Ko
(1.C)

     

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Apc (2sk)
Sa
(VT1)

Alg (2sk)
Ku
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (2.C)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.A  (Baše Marek)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Čjl
Fi
(2.A)

Hoz
Be
(2.A)

Mat
Čn
(2.A)

Eko
Ko
(2.A)

Uce (1sk)
Jr
(2.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Mat (1sk)
Čn
(1.C)

Čjl (1sk)
Fi
(1.C)

Uce (1sk)
Jr
(4.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Eko
Ko
(2.A)

Pek
Ta
(TeC)

     

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Čjl (2sk)
Fi
(2.A)

Mat (2sk)
Čn
(2.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Eko
Ko
(2.A)

Sta
Hl
(2.A)

 

Spj (Sk-6)
Be
(JU1)

Spj (Sk-6)
Be
(JU1)

Anj (Sk2) Kn (3.C)

Anj (Sk2) Kn (4.A)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Obn
Se
(2.A)

Dej
Ši
(2.A)

Čjl
Fi
(2.A)

Ikt (1sk)
Sa
(VT1)

Mat
Čn
(2.A)

     

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

 
P
á

 

 

Uce (1sk)
Jr
(3.C)

Ikt (1sk)
Sa
(TeB)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Pek
Ta
(TeC)

Sta
Hl
(2.A)

     

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Spj (Sk-6) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.B  (Martincová Zuzana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Mat
Mc
(MAT)

Che
Ba
(2.B)

Bio
Sl
(2.B)

Čjl
Ja
(2.B)

Fyz
Hl
(4.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Fyz
Hl
(4.B)

Eko
Ko
(2.B)

Čjl
Ja
(2.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Dej
Ta
(2.B)

Zem
Do
(2.B)

Pek
Ta
(TeC)

   

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Pek
Ta
(TeC)

Obn
Ja
(2.B)

     

Anj (Sk2) Kn (3.C)

Anj (Sk2) Kn (4.A)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Ikt (1sk)
Sa
(VT1)

Dej
Ta
(2.B)

Eko
Ko
(2.B)

Mat
Mc
(MAT)

Zem
Do
(2.B)

 

Bio
Sl
(2.B)

Che
Ba
(2.B)

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

 

 
P
á

 

 

Mat (1sk)
Mc
(MAT)

Čjl (1sk)
Ja
(2.B)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Ikt (1sk)
Sa
(VT3)

       

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Čjl (2sk)
Ja
(2.B)

Mat (2sk)
Mc
(MAT)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

 

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.C  (Nunvářová Jana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Zpi (Dbs)
Sy
(TeB)

Zpi (Dbs)
Sy
(TeB)

Mat (1sk)
Čk
(3.C)

Čjl (1sk)
Ši
(3.VS)

Hoz
Do
(2.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Alg (Prg)
Ku
(VT2)

Alg (Prg)
Ku
(VT2)

Čjl (2sk)
Ši
(2.C)

Mat (2sk)
Čk
(2.C)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Zpd
Ta
(TeC)

Mat
Čk
(2.C)

Eko
Nu
(2.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Obn
Se
(2.C)

Zpv
Hl
(4.B)

 

Pos (1sk)
Hk
(VT3)

Pos (1sk)
Hk
(VT3)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Mat
Čk
(2.C)

Čjl
Ši
(2.C)

 

Spj (Sk-6)
Be
(JU1)

Spj (Sk-6)
Be
(JU1)

Anj (Sk2) Kn (3.C)

Anj (Sk2) Kn (4.A)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Čjl
Ši
(2.C)

Gpc (1sk)
Sy
(VT2)

Gpc (1sk)
Sy
(VT2)

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

Zpv
Hl
(2.C)

 

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Pos (2sk)
Ku
(VT3)

Pos (2sk)
Ku
(VT3)

Apc (2sk)
An
(VT1)

Apc (2sk)
An
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

 

 
P
á

 

 

Zpd
Ta
(TeC)

Eko
Nu
(2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

     

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Gpc (2sk)
Sy
(VT2)

Gpc (2sk)
Sy
(VT2)

Spj (Sk-6) Be (2.A)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.A  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

Pek
Ta
(TeC)

Mat
Hl
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

       

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Ú
t

 

 

Uce
Jr
(3.A)

Uce
Jr
(3.A)

Čjl
Ši
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

Cer (2sk)
Ks
(JU3)

 

Ftf
Tm
(FTF)

Ftf
Tm
(FTF)

Ftf
Tm
(FTF)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

 
S
t

 

 

Mat (2sk)
Hl
(2.B)

Čjl (2sk)
Ši
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

Pek
Ta
(TeC)

Pra
Fi
(3.A)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Čjl (1sk)
Ši
(3.A)

Mat (1sk)
Hl
(2.B)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Č
t

 

 

Uce
Jr
(3.A)

Uce
Jr
(3.A)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Mat
Hl
(MAT)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

   

 
P
á

 

 

Čjl
Ši
(3.A)

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Obn
Se
(3.A)

Ikt (2sk)
An
(TeC)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

     

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ruj (Sk-4) Li (1.B)

Cer (1sk)
Čn
(3.A)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.B  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1) Li (3.A)

Anj (Sk1) Li (3.A)

Uce (1sk)
Jr
(1.B)

Mat (mč1)
Mc
(1.B)

Čjl (mč1)
Fi
(1.B)

Ekt
Nu
(3.B)

     

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Čjl (mč2)
Fi
(3.B)

Mat (mč2)
Mc
(3.B)

Anj (Sk4) Va (3.C)

Anj (Sk4) Va (3.C)

 
Ú
t

 

 

Ekt
Nu
(3.B)

Dej
Ta
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Uce (1sk)
Jr
(3.C)

Uce (1sk)
Jr
(3.C)

Eko
Ko
(3.B)

Anj (Sk3)
Kn
(3.B)

   

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

 
S
t

 

 

Mat
Mc
(MAT)

Eko
Ko
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Pra
Fi
(3.B)

Obn
Ja
(3.B)

Anj (Sk1) Li (3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Anj (Sk4) Va (3.C)

 
Č
t

 

 

Eko
Ko
(3.B)

Dej
Ta
(3.B)

Mat
Mc
(MAT)

Ikt (1sk)
Bl
(TeC)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

   

 
P
á

 

 

Ikt (1sk)
Bl
(TeB)

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Jr
(1.C)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

     

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Ruj (Sk-4) Li (1.B)

Cer (2sk)
Čn
(3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.C  (Jareš Jaromír)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

Prg
Ku
(VT2)

Prg
Ku
(VT2)

Mat
Čk
(3.C)

Eko
Jr
(3.C)

Zpv
Hl
(4.B)

   

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Ú
t

 

 

Twb
Kv
(VT3)

Twb
Kv
(VT3)

Mat
Čk
(3.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

Čjl
Ja
(3.C)

Zda
Sy
(VT2)

   

 
S
t

 

 

Pmz
Ku
(VT2)

Pmz
Ku
(VT2)

Eko
Jr
(MAT)

Mat
Čk
(3.C)

Uce
Jr
(3.C)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Tev (Chl)
Do
(Pos)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Č
t

 

 

Zda
Sy
(VT2)

Alg
Ku
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Zpd
Ta
(TeB)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Li
(3.A)

 

Uce
Jr
(3.C)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

   

 
P
á

 

   

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Uce
Jr
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Zpv
Hl
(4.B)

       

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ruj (Sk-4) Li (1.B)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.K  (Tměj Jaroslav)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Ufa
Jr
(3.VS)

Ufa
Jr
(3.VS)

Bap
Nu
(3.VS)

Okn
Be
(JU2)

Okn
Be
(JU2)

Sok
Ja
(3.VS)

Sok
Ja
(3.VS)

 

Kap
Tm
(3.VS)

 
Ú
t

 

 

Rea
Va
(3.VS)

Rea
Va
(3.VS)

Nej
Be
(3.VS)

Pem
Nu
(3.VS)

Pem
Nu
(3.VS)

       

 
S
t

 

 

Ufa
Jr
(3.VS)

Ufa
Jr
(3.VS)

Kds
Bl
(TeB)

Kds
Bl
(TeB)

Pem
Nu
(3.VS)

Pae
Fi
(3.VS)

Pae
Fi
(3.VS)

   

 
Č
t

 

 

Pra
Tm
(3.VS)

Pra
Tm
(3.VS)

Bap
Nu
(3.VS)

Bap
Nu
(3.VS)

Aok
Čn
(3.VS)

Ufa
Jr
(3.VS)

Ufa
Jr
(3.VS)

   

 
P
á

 

                   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.A  (Tmějová Monika)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Pek
Ta
(TeC)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

Čjl
Ši
(4.A)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

   

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

   

 
Ú
t

 

 

Mat (mč1)
Mc
(MAT)

Čjl (mč1)
Ši
(4.A)

Eko
Ko
(4.A)

Pra
Fi
(4.A)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Ekt
Nu
(4.A)

Sčj
Ši
(4.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Čjl (mč2)
Ši
(4.A)

Mat (mč2)
Mc
(MAT)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Upc
Tm
(VT3)

Ikt (1sk)
Mc
(VT1)

Čjl
Ši
(4.A)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk1) Fe (2.B)

Eko
Ko
(4.A)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk2) Ku (4.A)

Ikt (2sk)
Bl
(VT3)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

 
Č
t

 

 

Čjl
Ši
(4.A)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Mat
Mc
(4.A)

Eko
Ko
(4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.C)

Uce (1sk)
Tm
(4.C)

 

Upc
Tm
(4.A)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Cer (2sk)
Čn
(4.A)

Uce (2sk)
Ko
(4.A)

Uce (2sk)
Ko
(4.A)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

 

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Tm
(3.B)

Ekt
Nu
(4.A)

Pra
Fi
(4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

     

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Cer (2sk)
Čn
(4.A)

Uce (2sk)
Ko
(4.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.B  (Hlaváčková Dagmar)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Psy
Tm
(4.B)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Pra
Fi
(3.A)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

 

 
Ú
t

 

 

Uce
Tm
(3.C)

Uce
Tm
(3.C)

Mat
Hl
(4.B)

Pek
Ja
(TeC)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Čjl
Fi
(2.A)

Eko
Ko
(4.B)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Pra
Fi
(4.B)

Čjl
Fi
(4.B)

Psy
Tm
(4.B)

Eko
Ko
(3.A)

Anj (Sk1)
Fe
(2.B)

Uce
Tm
(4.B)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

 
Č
t

 

 

Mat
Hl
(4.B)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Eko
Ko
(3.A)

Cer
Ks
(4.B)

Čjl
Fi
(4.B)

Sčj
Fi
(4.B)

 

Eks (Eks)
Nu
(2.A)

Eks (Eks)
Nu
(2.A)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Svs (Svs)
Ja
(3.B)

Svs (Svs)
Ja
(3.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

 

Čjl
Fi
(4.B)

Mat
Hl
(4.B)

Ikt
An
(VT3)

Cer
Ks
(4.B)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

     

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.C  (Jašková Radka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Uce
Tm
(4.A)

Mat
Mc
(MAT)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Eko
Nu
(4.C)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Zpv
Hl
(4.B)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

 

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

 

 
Ú
t

 

 

Čjl
Ja
(4.C)

Čjl
Ja
(4.C)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Čjl
Ja
(4.C)

Nhw
Sy
(TeB)

Mat
Mc
(4.C)

Apc
Jr
(VT3)

Anj (Sk1)
Fe
(2.B)

Eko
Nu
(4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

 
Č
t

 

 

Eko
Nu
(4.C)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Zpv
Hl
(4.B)

Sčj
Ja
(4.C)

Uce
Tm
(4.C)

Gpc
Sy
(VT3)

Gpc
Sy
(VT3)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

   

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Čjl
Ja
(4.C)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

     

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)