Střední roku

Přijímací řízení 2021

Dle opatření obecné povahy č.j.: MSMT-43073/2020-3 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ředitel školy stanovil, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Koná se školní přijímací zkouška. V případě přetrvávání zákazu vstupu žáků do škol se může školní přijímací zkouška konat distančním způsobem. Pokud budou splněna kritéria uvedené v čl. IV opatření obecné povahy, ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 může rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky.

Doporučujeme sledovat webové stránky.

Školní přijímací zkouška se koná formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud si uchazeč podá dvě přihlášky na Obchodní akademii (2 různé obory), má možnost konat přijímací řízení dvakrát.

1. Počet přijímaných uchazečů

 Kód oboru vzdělání  Obor vzdělání Počet přijímaných uchazečů
 63-41-M/02  Obchodní akademie 30
 78-42-M/02  Ekonomické lyceum 30
 18-20-M/01  Informační technologie 30

2. Termíny přijímacích zkoušek

1. kolo – 1. termín přijímacích zkoušek na všechny tři obory:

čtvrtek 15. 4. 2021

1. kolo – 2. termín přijímacích zkoušek na všechny tři obory:

pátek 16. 4. 2021

náhradní termín - k 1. kolu

pátek 23. 4. 2021

zveřejnění výsledků přijímacího řízení

středa 28. 4. 2021

3. Termín odevzdání přihlášek

pondělí 1. 3. 2021

4. Důležité informace pro uchazeče všech oborů vzdělávání

 • V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat na naši školu přihlášku k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělání;
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na přihlášce nevyžadujeme;
 • v případě osob, které získaly vzdělání mimo ČR, bude u přijímacího řízení postupováno dle 20 odst. 4 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.);
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, předloží nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů);
 • do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ prosím uveďte 2. jazyk, který chce uchazeč na naší škole studovat. 1. cizí jazyk je povinně jazyk anglický. Jako 2. cizí jazyk nabízíme německý, francouzský, španělský a ruský jazyk;
 • do části „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ prosím uveďte název zdravotní pojišťovny žáka;
 • v případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu školní zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná školní zkoušku v náhradním termínu;
 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na tomto webu a na vývěsce školy;
 • základní škola či jiná škola, ze které se uchazeč hlásí, potvrdí všechny známky a průměry povinně uváděné na přihlášce;
 • přihlášku ke studiu ve SŠ lze získat na oakostelec.cz sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení. Formulář je v editovatelném PDF souboru, který lze přímo vyplnit na PC a vytisknout;
 • informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na oakostelec.cz, v případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 494 942 400.