Střední roku

09.10.2020 Distanční výuka

Vážené studentky, vážení studenti, vážení rodiče,

na základě současné epidemiologické situace rozhodl ministr zdravotnictví a Vláda ČR
o distanční výuce na středních školách od 12. 10. 2020 na 14 dnů. Zároveň ministr školství
vyhlásil 26. a 27. 10. 2020 za volné dny, které předcházejí státnímu svátku 28. 10. 2020
(102. výročí vzniku samostatného Československa) a následně podzimním prázdninám 29. a 30. 10. 2020. Jestliže se epidemiologická situace vylepší, dojde k obnovení výuky ve škole v pondělí 2. 11. 2020.

Výuka online bude na naší škole probíhat prostřednictvím MS Teams (a dle zadávaných úkolů vyučujícími) podle současného rozvrhu s možností nutných změn, které by byly uveřejněny na webových stránkách školy.

Apelujeme na studentky a studenty, aby využívali online výuku s maximálním nasazením. Jedině společným úsilím dokážeme splnit učební plány, maturanty připravit k maturitě a žáky nižších ročníků posunout v jejich vzdělávání.

V případě nutnosti můžeme zajistit zápůjčku výpočetní techniky (notebooky, stanice PC,
sluchátka s mikrofony).

Připomínáme, že nepřipojení se k online výuce bude v jednotlivých předmětech započitatelnou absencí a je třeba ji řádně (do 3 dnů) omluvit!!!

Vážené studentky a studenti, společným úsilím přece zvládneme všechno.

Přejeme Vám a všem pracovníkům školy hlavně zdraví

 

Mgr. Václav Pavelka a Mgr. Renata Čermáková
vedení školy