Střední roku

29.10.2020 Prodloužení distanční výuky

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí Vlády České republiky Vám oznamujeme prodloužení distanční výuky.

Od 2. 11. 2020 bude nadále probíhat online výuka podle stávajícího rozvrhu.

    Jsme rádi, že se téměř všichni aktivně zapojujete do online hodin a zodpovědně plníte pokyny vyučujících, kterým patří velký dík.

    Vzhledem k stávající epidemiologické situaci Vám všem přejeme zdraví, štěstí a hodně elánu k překonání tohoto období.

    Pro Vaši informovanost Vám sdělujeme, že státní svátek 28. října 2020 - 102. výročí vzniku samostatného Československa jsme společně za Vás uctili položením květin a vyvěšením státní vlajky u sochy T. G. Masaryka před budovou naší společné školy.

 

Vedení a sekretariát školy.