Rubriky
Upozornění

Výuka od 19. 4. 2021

Výuka od 19. 4. 2021 bude stále dle rozhodnutí MŠMT a MZ ČR pokračovat v současném online režimu výuky. 

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek:

skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):

  • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

Prosím sledujte informace na webových stránkách a Bakalářích. 

  

Vedení školy