Národní plán obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Účel dotace: individuální a skupinové doučování žáků školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.

  • Období realizace projektu: 01. 01. 2022 – 31. 08. 2022

Výše přidělených finančních prostředků: 52 975,- Kč.

  • Období realizace projektu: 01. 09. 2022 – 31. 12. 2022

Výše přidělených finančních prostředků: 36 000,- Kč.

NPO MSMT NextGenerationEU