Národní plán obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Období realizace projektu: 01. 01. 2022 – 31. 08. 2022

Účel dotace: individuální a skupinové doučování žáků školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.

Výše přidělených finančních prostředků: 52 975,- Kč

NPO MSMT NextGenerationEU