Erasmus 2021 – 2027

V roce 2020 jsme zažádali o akreditaci na program Erasmu pro období 2021-2027. Nový program bude nabízet příležitosti v oblasti vzdělávání a mobility pro žáky a učitele.

Priority nového programu jsou:

    • Začlenění osob s omezenými příležitostmi
    • Digitalizace
    • Green Erasmus – udržitelnost

Tuto akreditaci jsme získali.

Výhody akreditace:

  • platnost až do konce programového období do roku 2027, tzn. je zaručená finanční podpora každý rok,
  • můžeme vyzkoušet nové typy aktivit, nebo např. mobility do partnerských zemí – mimo EU, nebo spolupráci s novými partnerskými organizacemi bez nutnosti podávat vždy novou žádost,
  • díky novým poznatkům z mobilit budeme zvyšovat kvalitu výuky a vzdělávání v naší škole,
  • zahraničními praxemi studentů 3. ročníků navážeme na tradici, kterou naše škole v minulosti měla.
Školní rok 2021-22
Školní rok 2022-23
Školní rok 2023-24