Ekonomické lyceum

78-42-M/02

Pro žáky, kteří chtějí získat všeobecné vzdělání s ekonomickým zaměřením, znát základy ekonomiky, účetnictví a práva a být připraveni na vysokoškolské studium.

Podrobné informace naleznete v propagačním materiálu Školní vzdělávací program – Ekonomické lyceum – 78-42-M/02.

Učební plán EL

Žáci všech oborů si osvojí psaní na klávesnici, dva cizí jazyky včetně ekonomické angličtiny, získají ucelené vědomosti z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a mohou za zvýhodněných podmínek složit mezinárodní certifikáty, pracovat v Klubu mediální komunikace a účastnit se společenského života školy. Studenti a zájemci z řad veřejnosti a firem regionu mají zároveň možnost složit na škole státní zkoušku z psaní na klávesnici.

Rozjásaná třída

Obchodní akademie je kvalitní přípravou jak pro ekonomickou praxi, tak i pro další studium na vyšších a vysokých školách. Výuka anglického, německého, francouzského, ruského a španělského jazyka koresponduje s orientací školy na rozsáhlou zahraniční spolupráci a rozšířenou výuku jazyků.