Základní informace

Volba střední školy, a tím i směru, kterým se bude ubírat naše profesní orientace, je nejen jedním z prvních velkých životních rozhodnutí každého z nás, ale zároveň i rozhodnutím, kterým ve většině případů ovlivníme podstatnou část svého života.

Seznamte se se školou, kde studium splňuje všechny představy o kvalitní přípravě pro budoucí život. Svým studentům poskytuje vzdělání ve třech atraktivních maturitních oborech:

Obchodní akademie 63-41-M/02

Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Informační technologie 18-20-M/01

Sakury před budovou školy

Studenti všech oborů mají možnost složit na škole státní zkoušku z psaní na klávesnici, Goethe Zertifikat a mohou se připravit na FCE zkoušku. Součástí výuky všech oborů je mimo jiné i rozsáhlá doplňková a projektová činnost školy, spolupráce s partnerskými školami v zahraničí včetně výměnných pobytů a také práce ve fiktivní firmě. A samozřejmě i aktivity, které zdánlivě s výukou nesouvisí, a přesto se bez nich studenti ani učitelé neobejdou, jako jsou lyžařské a sportovní kurzy, možnost využívat hudební zkušebnu, zapojit se do kroužků výpočetní techniky nebo pracovat s 3D tiskem či školním dronem a také podílet se na přípravě netradičních sportovních a kulturních akcí.

Toto vše činí z Obchodní akademie T. G. Masaryka školu, jejíž absolventi se ve světě rozhodně neztratí.

Pravda vítězí