Informační technologie

18-20-M/01

Pro ty, které baví počítače, chtějí jim opravdu rozumět a získat technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru, softwaru, počítačových sítí a technických přenosů dat; naučí se základům programování a databázových systémů.

Podrobné informace naleznete v propagačním materiálu Školní vzdělávací program – Informační technologie – 18-20-M/01.

Žáci všech oborů si osvojí psaní na klávesnici, dva cizí jazyky včetně ekonomické angličtiny, získají ucelené vědomosti z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a mohou za zvýhodněných podmínek složit mezinárodní certifikáty, pracovat v Klubu mediální komunikace a účastnit se společenského života školy. Studenti a zájemci z řad veřejnosti a firem regionu mají zároveň možnost složit na škole státní zkoušku z psaní na klávesnici.

Maturanti

Obchodní akademie je kvalitní přípravou jak pro ekonomickou praxi, tak i pro další studium na vyšších a vysokých školách. Výuka anglického, německého, francouzského, ruského a španělského jazyka koresponduje s orientací školy na rozsáhlou zahraniční spolupráci a rozšířenou výuku jazyků.