Přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 zveřejníme v lednu.