Přijímací zkoušky

Níže uvádíme základní informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Informace k přípravnému kurzu z matematiky naleznete zde.

Informace pro uchazeče naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025 naleznete zde.

Čestné prohlášení o opuštění budovy v době PZ naleznete zde.

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 naleznete zde.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání naleznete zde.

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině) naleznete zde.

Způsoby podání přihlášek

 • veškeré informace na www.prihlaskynastredni.cz, v případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 494 942 400;
 • na výběr tři různé způsoby podání přihlášky na střední školy, vyberte pouze jednu z možností, ideálně tu první:

1. Elektronická přihláška

  • pomocí elektronické identity online na doméně www.dipsy.cz od 1.2.2024 do 20.2.2024;
  • systém je napojen na registr obyvatel;
  • vyberete ze seznamu až 3 obory v pořadí dle priority pro přijetí;
  • nahrajete (jako fotky nebo skeny) vysvědčení z konce předposledního ročníku (školní rok 2022/2023) a z pololetí posledního ročníku (školní rok 2023/2024), případně diplomy dokládající účast a umístění v olympiádách (viz bod c) bonifikace);
  • potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením;

2. Výpis ze systému

  • přihlášky vyplníte online bez přihlášení (nebudou se předvyplňovat údaje z registru obyvatel);
  • vyberete ze seznamu až 3 obory v pořadí dle priority pro přijetí;
  • nahrajete (jako fotky nebo skeny) vysvědčení z konce předposledního ročníku (školní rok 2022/2023) a z pololetí posledního ročníku (školní rok 2023/2024), případně diplomy dokládající účast a umístění v olympiádách (viz bod c) bonifikace);
  • potvrdíte odeslání, obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění;
  • vytisknete výpis přihlášky (tolikrát, na kolik oborů se hlásíte), podepíšete ho a doručíte bez příloh na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou);

3. Tiskopis se všemi přílohami

  • vyplníte klasickou listinnou přihlášku (ke stažení zde), doručíte ji do každé zvolené školy;
  • ke každé přihlášce přiložíte kopie všech příloh, tj. vysvědčení z konce předposledního ročníku (školní rok 2022/2023) a z pololetí posledního ročníku (školní rok 2023/2024), případně diplomy dokládající účast a umístění v olympiádách (viz bod c) bonifikace);
  • každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí;

Určení priority jednotlivých škol

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole;
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě;
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru;
 • pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání;

Termín odevzdání přihlášek

 • termín odevzdání přihlášek do 20. 2. 2024;

Pozvánky k JPZ

 • budou zaslány 14 dnů před termínem konání JPZ, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašleme v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy);

Nahlížení do spisu

 • umožněno 10., 13. – 14. 5. 2024 v čase 8:00 – 14:00 (v případě 2. kola 18. – 20. 6. 2024 v totožném čase);

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

 • výsledky budou zveřejněny na www a vývěsce školy ve středu 15. 5. 2024;

Zpětvzetí přihlášky

 • nechce-li uchazeč nastoupit na určenou školu, může na dané škole podat „vzdání se“ (zpětvzetí) svého místa;
 • pokud se chce hlásit do dalšího kola jiného oboru vzdělání, musí provést úkon zpětvzetí nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto kola;
 • škola tuto skutečnost zapíše do systému, poté bude mít uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola na jiné školy;
 • vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení;

Termíny JPZ

1. kolo

 • pátek 12. dubna a pondělí 15. dubna 2024 ;
 • náhradní termín pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024;

2. kolo

 • stejný princip jako v 1. kole, tedy možnost podání max. 3 přihlášek s prioritizací;
 • do 2. kola se mohou hlásit uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení, uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ), uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024;
 • systém poskytne přehled o volných místech (v 1. i 2. kole), a to i bez nutnosti se přihlašovat do systému;
 • vyhlášení výsledků 21. června 2024;

3. kolo

 • podávají se pouze tištěné přihlášky a přijímací zkoušky jsou v režii stření školy;
 • střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení;