Erasmus+ 2023

Logo Erasmus 

Projekty spolupráce – Odborné vzdělávání KA2

Registrační číslo projektu: 2023-1-RO01-KA220-SCH-000161283
Název projektu: Go Green Against Climate Change
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2023
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2025
Celkové náklady projektu: 250 000,00
Náklady projektu na školu: 42 195,00
Koordinátor projektu: Colegiul „N.V.Karpen“ Bacau – Rumunsko
Partnerské školy: Work Experience Agency Ltd – Irsko, APEL – Portugalsko, IIS Francesco Orioli – Itálie, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turecko

Škola Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí má za sebou významný krok směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Společně s partnerskými školami z Rumunska, Itálie, Portugalska, Turecka a Irska se zapojila do dvouletého projektu „Go Green against Climate Change“ v rámci programu Erasmus+. Tímto projektem navážeme na projet CCC – Cooler Climate Challenge, který jsme ukončili letos, a byl zaměřen na R-aktivity: Recycling, Reducing and Renewing and Reusing.

Dvouletý projekt „Go Green against Climate Change“, jehož cílem je bojovat proti změně klimatu a podporovat udržitelný rozvoj, je výzvou k aktivnímu přístupu žáků a učitelů školy. Zahraniční spolupráce a výměna zkušeností s partnerskými zeměmi představuje pro naše žáky obrovskou příležitost rozšířit si obzory a pochopit, jak může jejich každodenní chování ovlivnit celosvětový problém, jako je změna klimatu. Zahrnuje různé aktivity, jako jsou workshopy, semináře, výměny žáků a učitelů, online aktivity, které jsou zaměřeny na snižování uhlíkové stopy a zlepšování udržitelnosti v našich školách i v širším společenství.

Název projektu „Go Green against Climate Change“ vystihuje jeho hlavní poselství – jít společně proti změně klimatu a podporovat zelené a udržitelné řešení problémů souvisejících s životním prostředím. Projekt je dalším krokem směrem k lepší budoucnosti pro nás všechny. Naše škola je odhodlána přispět k ochraně životního prostředí a zanechat pozitivní stopu v boji proti změně klimatu.

Sledujte naše webové stránky a sociální média pro pravidelné aktualizace o průběhu projektu a našich aktivit spojených s ochranou životního prostředí.

Média

Rumunsko