Šablony pro SŠ OP JAK

OP JAKV rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání jsme získali dotaci ve výši 1536845,00 Kč.

Cílem Šablon, které budou realizovány v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025, je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Název projektu dle MS2021+: Podpora rozvoje vzdělávání na OA TGM v Kostelci nad Orlicí

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001386

Přehled námi čerpaných šablon:

Personální podpora:

  • Školní asistent SŠ
  • Kariérový poradce SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ:

  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
   OP JAK 2