Psaní na klávesnici PC

Prostřednictvím školy je umožněno zájemcům složit státní zkoušku z psaní na klávesnici. Toto vysvědčení je vydáváno a garantováno přímo MŠMT ČR, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Státní zkoušky mají dlouholetou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Zkouška se skládá z desetiminutového opisu předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky.

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu, s max. 0,50procentní chybovostí a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Státní zkoušky schválilo MŠMT vyhláškou č. 58/2016 ze dne 10. února 2016.