Pro žáky

Nejdůležitější odkazy na jednom místě

 • Suplování
 • Rozvrh hodin
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Maturitní zkoušky
  • Seznam doporučené četby
  • Okruhy k profilovým zkouškám
  • Webové stránky o letošních maturitních zkouškách
  • Maturitní zpravodaj
  • Informace o podzimních termínech
 • Školní poradenské pracoviště
  • Nestíháš ve škole?
  • Zhoršil ses v poslední době v jednom nebo více předmětů?
  • Máš pocit, že ti někdo ubližuje, a nevíš co s tím?
  • Chceš po skončení naší školy dál studovat?
  • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?