Erasmus+ 2018

Logo Erasmus

Školní vzdělávání KA1

Naše škola již tradičně žádala EU o grant Erasmus+  KA1 – školní vzdělávání. Letos jsme úspěšně zakončili tento program a těšíme se na pokračování v následujících letech.

11 učitelů – jazykářů i učitelů odborných předmětů se o prázdninách 2019 a 2020 zúčastnilo kurzů anglického, německého a španělského jazyka v zahraničních školách. Všichni si prohloubili své jazykové a metodické dovednosti, které využijí ve vzdělávání našich žáků.

Studenti z Obchodky mají prázdniny, jejich učitelé zasedají do lavic…

Zatímco studenti Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí si plně užívali zasloužených letních prázdnin, někteří jejich učitelé naopak do lavic zasedli. Učitelé a zaměstnanci školy již tradičně využívají prázdninové měsíce k sebevzdělávání. Škola úspěšně zažádala a získala finanční dotaci v rámci programu Erasmus+, tj. programu Evropské unie na podporu vzdělávání. Díky tomu mohlo letošní prázdniny vycestovat do anglicky a španělsky mluvících zemí devět zaměstnanců školy.

Učitelé si vybrali obecné nebo metodické kurzy angličtiny ve Velké Británii – v Londýně, Exeteru, Canterbury, Brightonu, Edinburghu a  v Galway v Irsku. Španělštinu odjeli studovat dva kantoři do španělské Malagy a Santiaga de Compostela.

Naši učitelé si uvědomují, jak je důležité nezůstávat stát na jednom místě a neustále na sobě pracovat.  Po absolvování zahraničních kurzů se vracejí do školy nejenom nabití znalostmi, ale především novou motivací, kterou předávají svým studentům. Jazykový kurz ale není jen o rozvoji jazykových znalostí a kompetencí. Během pobytu se vyučující setkávají s pedagogy a lektory z celé Evropy i světa, navazují nová přátelství, sdílejí zkušenosti a vyučovací metody a do budoucna plánují setkání studentů v rámci výměnných pobytů studentů. Vzhledem k tomu, že tento projekt je dvouletý, mají naši zaměstnanci možnost vycestovat i další školní rok.

Takže, studenti, můžete se těšit na nový školní rok, který Vám přinese nejedno překvapení.

Učitelé kostelecké Obchodky opět v létě studovali

Pandemie Covid-19 narušila harmonogram aktivit, které se měly uskutečnit v rámci projektu Erasmus+ mobilit učitelů na Obchodní akademii. Naplánované tzv. job-shadowing, neboli stínování učitelů na zahraniční škole nemohla proběhnout vůbec, neboť v současné situaci žádná zahraniční škola nedovolí vstup nikomu cizímu do svých prostor.

Naštěstí se nám podařilo tuto aktivitu vyměnit za zahraniční jazykový kurz. Další překážkou bylo, že bychom museli po příjezdu do Velké Británie či Irska strávit deset dní v karanténě, to znamená v zemích, kde bychom nejraději své kurzy absolvovali.

Nakonec jsme kurzy uskutečnili. Pět vyučujících absolvovalo kurzy všeobecné a obchodní angličtiny nebo španělštiny na ostrově Kypr, Malta a Tenerife.

I přes počáteční problémy a místní omezení jsme si kurzy nakonec velmi užili. Naše jazyková vybavenost se opět zlepšila. Ale především jsme poznali mnoho nového. Kromě samotných kurzů jazyků jsme se snažili zhlédnout co nejvíce z místních památek, setkávat se s místními lidmi a poznávat místní kulturu.

Program Erasmus+ mobility studentů a pracovníků škol je skvělou příležitostí, jak si rozšiřovat obzory a neustrnout. Vždy po absolvování takového kurzu máme opět větší chuť a motivaci do práce.

Máme nyní velikou radost, že se podařilo opět uspět v žádosti o financování tohoto projektu na dalších 15 měsíců. Finance jsme získali i na praxe žáků v zahraničí. Doufáme, že situace dovolí všechny naše plány uskutečnit.

Ještě odkaz na fotogalerii.

Projekty spolupráce – Odborné vzdělávání KA2

V období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 jsme zapojeni do projektu spolupráce škol Erasmus+ 2018-1-PL01-KA202-050834 se střední školou Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Rycerska 2, 82-300 Elbląg, Polsko. Název projektu: “Differences and Similarities among Young European People”.

V lednu proběhla návštěva polských zástupců školy v České republice. Byly stanoveny termíny další spolupráce.

Návštěva polské školy se uskutečnila v termínu 24. – 27. 3. 2019. Obchodní akademii T.G.M. zastupovaly Renata Čermáková, Jitka Kosařová, Jitka Černá – vyučující anglického jazyka a Jana Nunvářová – vyučující odborných předmětů.

Program projektu:

  • společné vzdělávání žáků české a polské školy ve Velké Británii,
  • vzájemné výměna studentů obou škol v září 2019 – v Polsku,
  • vzájemné výměna studentů obou škol v září 2019 – v České republice.

Výstupy projektu:

  • podnikatelský plán,
  • portfólia,
  • slovník odborných termínů,
  • závěrečná výstava spolupráce škol.

Odkaz na stránky projektu.

Zpráva z 1. části projektu – Anglie.

Krátké video z 2. části projektu – Polsko.