Rubriky
Novinky

Konzultace pro rodiče žáků 1. ročníků online

Vážení rodiče,
současná epidemická situace a nařízení vlády nám neumožnila uskutečnit plánované konzultace pro rodiče prezenční formou, tak jak jsme byli zvyklí.
Připravili jsme pro Vás ve čtvrtek 25. 2. 2021 online formu schůzek v aplikaci MS Teams, ve které probíhá i distanční výuka našich žáků. Pro spojení s třídním učitelem i ostatními pedagogy využijte přihlašovacích údajů Vaši dětí.

16:00 – 16:30 informace třídních učitelů 1. ročníků. V kalendáři MS Teams bude naplánována schůzka, ke které se připojíte. Pro komunikaci s ostatními účastníky budete potřebovat u Vašeho zařízení funkční mikrofon.

16:30 – 18:00 individuální konzultace s ostatními vyučujícími 1. ročníků. S vyučujícími se můžete spojit pomocí chatu v aplikaci MS Teams. Vyučující Vám zavolá. Pokud bude mít vyučující konzultaci s jinými rodiči, vyčkejte na zpětné zavolání.

V případě komplikací se nejprve zeptejte Vašich dětí. Prostředí dobře znají a měly byt Vám být schopné pomoct s přihlášením do schůzky.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 601 380 993.

vedení Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Rubriky
Novinky

Možnost individuálních prohlídek naší školy

Nabízíme individuální prohlídku naší školy. V případě zájmu si domluvte schůzku na telefonu +420 494 942 400.

OA TGM Kostelec nad Orlicí - s textem

Rubriky
Novinky

Na OA TGM proběhly Dny otevřených dveří online

Ve dnech 4. 2. a 16. 2. 2021 proběhly na naší škole Dny otevřených dveří. Současná situace neumožňuje klasickou podobu těchto „seznamovacích“ schůzek, proto jsme přistoupili k variantě setkání s budoucímu uchazeči online.

Zájemci se připojili a setkali s vedením školy, našimi vyučujícími a současnými i bývalými žáky. V chatu padly dotazy převážně zaměřené na podobu přijímacích zkoušek, studia a chodu školy.

Nejčastěji kladené dotazy:

„Dobrý den budou příjmací testy podobné jako vzorové testy u vás na webu?“

Ano, vzhledem k tomu, že jsme zvolili školní přijímací zkoušky, testy z českého jazyka a matematiky budou tvořit naši učitelé a budou mít podobu zveřejněných vzorových testů.

„Dobrý den, bude nějaká možnost přijímacích zkoušek na nečisto? Moc děkuji.“

Každoročně jsme pro uchazeče zkoušky nanečisto pořádali, bohužel tento rok nám to situace zatím neumožňuje. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat na našich webových stránkách a facebooku školy.

„Dobrý den, budete u přijímaček zohledňovat i plusové body za zájmovou mimoškolní činnost?“

Pokud se žák umístil na 1. – 3. místě v olympiádě z matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, informatiky, zeměpisu a z cizích jazyků, získává bonifikaci dle zveřejněných kritérií.

„Dobrý den, chci se zeptat, jestli v přihlášce u jednotné přijímací zkoušky mám vyplnit ano nebo ne.“

Vzhledem k tomu, že na naší škole se koná školní přijímací zkouška, vyplňte NE.

„Můžete prosím uvést počty přijatých studentů v předchozích letech, jaká je šance na přijetí. Děkuji.“

Do každého oboru přijímáme 30 žáků. V současné době v 1. ročníku na oboru Obchodní akademie studuje 30 žáků, na oboru Ekonomické lyceum 23 a Informační technologie 29 žáků. Šanci mají všichni stejnou.

„Dobrý den, když se bude dítě hlásit na dva obory na vaší škole, bude dělat přijímací test v jednom nebo v obou termínech?“

Každému uchazeči nabízíme 2 termíny. Záleží na Vás, zda chcete konat přijímací zkoušky 2x. Budou se brát lepší výsledky z českého jazyka i matematiky.

„Dobrý den, kolik bylo přihlášek na jednotlivé obory v minulých letech? Přibližně, děkuji.“

Loňský rok bylo 68 přihlášek na Obchodní akademii, 55 na Ekonomické lyceum a na obor Informační technologie 58 přihlášek.

„Pokud si dám druhou přihlášku na školu, která koná přijímací zkoušky Cermat, budu na Vaší škole mít pouze jeden pokus na přijímačky? Děkuji za odpověď.“

I pro ty uchazeče, kteří mají na naší školu jen 1 přihlášku, nabízíme možnost složit přijímací zkoušky 2x.

„Dobrý den, jaký rozdíl je mezi obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, děkuji za odpověď.“

Ekonomické lyceum má v 1. a 2. ročníku výuku biologie, chemie a fyziky. Ve 4. ročníků se nabízí Ekonomický a Společensko-vědní seminář. Obchodní akademie má větší časovou dotaci na ekonomiku a účetnictví.

„Dobrý den, chci se zeptat, jestli na ekonomické lyceum, když je to gymnázijní obor, tak jestli se tam budou dělat ty normální cermatové přijímačky.“

Ne, na všechny obory na naší škole se dělají školní přijímací zkoušky.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Rubriky
Novinky

Poděkování našemu řediteli Václavu Pavelkovi

Bez nadsázky lze říci, že pan Mgr. Václav Pavelka strávil podstatnou část svého života v budově kostelecké obchodní akademie. Po letech školní docházky se do ní vrátil jako pedagog a prožil zde dalších 43 let. Od roku 1990 byl zástupcem ředitele a posledních devět let před odchodem do důchodu školu řídil. Vypočítávat všechny jeho zásluhy snad ani není třeba, dobré jméno školy hovoří samo za sebe. 

Za dlouhé roky obětavé práce panu Mgr. Pavelkovi poděkoval i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a náměstek pro školství Arnošt Štěpánek. Během osobního setkání ocenili jeho záslužnou práci pamětní medailí.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2824105654499383&id=1505689656340996

K ocenění našemu milému kolegovi Václavovi blahopřejeme a připojujeme své poděkování za to, že s námi jednal vždy s respektem a přátelským porozuměním, takže nám bylo ctí pracovat v jeho týmu. Hodně štěstí, zdraví a elánu do další životní etapy!

Učitelé OA T. G. Masaryka

Rubriky
Novinky

Poděkování Václava Pavelky

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

ani celosvětová epidemie nezastavila čas, který letí všem jako splašený. I mně (od 1. 2. 2021 důchodci) letí ukrutně rychle. Ani jsem se nenadál a uběhlo 43 pracovních let na naší alma mater, která nám všem, jak pevně věřím, přirostla k srdci. Generace učitelů, provozních zaměstnanců a studentů vytvořily ve společnosti kredit, za který se opravdu nemusíme stydět.

Rád si v důchodu připomenu radost vyzařující z absolventů při předávání maturitních vysvědčení, radost z průběžného vylepšování budovy školy, jejího vybavení pro výuku, z rekonstrukce sportovní haly, ze znovuodhalení sochy TGM a hlavně – ze vzájemné spolupráce, ze školních akcí a ze vzájemného setkávání.

Studentkám a studentům přeji hodně úspěchů ve studiu, které je poznamenáno mimořádnou celospolečenskou nepohodou. Pod vedením našich učitelů, kteří přistoupili k výuce v mimořádné situaci s entuziasmem a s přispěním vlastního nasazení a odhodlání, však vše zvládnete.

Všem pracovníkům školy přeji pilné a nadšené studenty, radost z jejich úspěchů, které jsou obrazem Vaší práce a hlavně zdraví Vám a celým Vašim rodinám.

Vždy jsem si uvědomoval, že je důležité mít štěstí na lidi. Já jsem měl to štěstí ve Vás.

Děkuji za spolupráci a vzájemné respektování

Václav Pavelka

Rubriky
Novinky

RebeLOVE na OBCHODCE

Naši studenti i učitelé jsou občas RebeLOVE na Obchodce. Tady se objeví jejich pravá tvář. Uvidíte, jak si všichni užíváme studium na OA. Těšte se, přijde pokračování…😀

Rubriky
Novinky

Propagační video školy

Podívejte se na propagační video naší školy.

Rubriky
Novinky

Projekt „Nenech to být“

Naše škola se zapojila do projektu "Nenech to být" (NNTB), který funguje na principu on-line schránky důvěry, pomocí které mohou studenti anonymně upozornit na problematické vztahy v kolektivu. NNTB jako webová platforma a mobilní aplikace usnadňuje boj proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě, umožňuje rychlou a anonymní komunikaci mezi studenty a učiteli ohledně problémů ve školním prostředí. Mimo jiné se NNTB podílí na osvětě šikany a spolupracuje s organizacemi a influencery na preventivních aktivitách proti šikaně. Více informací je možné získat na stránkách www.nntb.cz/s/33fb491.

Leták pro žáky – Telefon