Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2022

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do 1. prosince 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2. – 5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

Další informace k maturitním zkouškám budou průběžně aktualizovány po zveřejnění Cermatem.

Přílohy – důležité odkazy

Důležité dokumenty ke stažení

Další informace k maturitním zkouškám budeme zveřejňovat v průběhu školního roku nebo na maturita.cermat.cz