Goethe Zertifikat B1

Goethe Logo

 • mezinárodně uznávaná zkouška
 • úroveň B1 Evropského jazykového portfólia (středně pokročilé znalosti)
 • zkouška písemná i ústní je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií vždy dvěma hodnotiteli

Zkouška – písemná část (165 minut)

 • Modul Lesen – krátké i delší texty, reportáže, zprávy, inzeráty.
 • Modul Hören – rozhovory, interview, krátké informační texty a reklamní texty.
 • Modul Schreiben – osobní, formální dopis nebo e-mail, vyjadřující Váš názor k danému tématu.

Zkouška – ústní část (15 minut)

 • Modul Sprechen
 • Kontaktaufnahme – představení se navzájem
 • Gespräch über ein Thema – rozhovor na základě grafické předlohy, obrázku
 • Lösen einer Aufgabe – řešení daného úkolu formou vzájemné
 • diskuse mezi zkoušenými

Zkoušku je možno konat komplexně, nebo skládat moduly

jednotlivě či v kombinaci.

 • Cena Goethe Zertifikat B1: 3 500 Kč
 • Cena jednoho modulu B1: 1 050 Kč

Při prezenci předloží uchazeč doklad o zaplacení uvedené částky na účet: 19-1412860247/0100, jako variabilní symbol uveďte své datum

narození bez mezer (např. 11071975).

 • Cena GZ B1 – cvičná zkouška: 450 Kč

Částku uchazeč zaplatí hotově při prezenci.

Přihláška

 • písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz účastník zkoušky obdrží potvrzení o přijetí přihlášky ke zkoušce e-mailem
 • přihláška ke stažení v příloze dole

Konzultace

 • vždy v úterý 14–16 hodin. Přesný termín je třeba domluvit telefonicky na čísle 494 942 448 – paní Břízová, nebo na čísle 601 583 064.

Termíny

Cvičná zkouška

15. 10. 2020

 • 09:45–10:00 prezence
 • 10:00–13:00 písemná část
 • od 13:15 ústní část dle rozpisu
 • Přihláška: do 8. 10. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

18. 02. 2021

 • 09:45–10:00 prezence
 • 10:00–13:00 písemná část
 • od 13:15 ústní část dle rozpisu
 • Přihláška: do 5. 2. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

15. 04. 2021

 • 09:45–10:00 prezence
 • 10:00–13:00 písemná část
 • od 13:15 ústní část dle rozpisu
 • Přihláška: do 9. 4. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

Zkouška

26. 11. 2020 písemná i ústní

 • 09:45–10:00 prezence
 • 10:00–13:15 písemná část
 • od 14:00 ústní část dle rozpisu
 • Přihláška a poplatek: do 13. 11. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

25. 3. 2021 písemná i ústní

09:45–10:00 prezence

10:00–13:15 písemná část

od 14:00 ústní část dle rozpisu

Přihláška a poplatek: do 16. 3. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

3. 6. 2021 písemná i ústní

 • 09:45–10:00 prezence
 • 10:00–13:15 písemná část
 • od 14:00 ústní část dle rozpisu
 • Přihláška a poplatek: do 25. 5. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

Přílohy ke stažení

 • Přihláška ke zkoušce
 • Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat
 • Zkušební řád
 • Prováděcí ustanovení
 • Dodatek ke prováděcím ustanovením:
 • Účastníci zkoušky se speciálními potřebami
 • Účastníci zkoušky se speciálními potřebami