Goethe Zertifikat B2

Logo Goethe

  • nová mezinárodně uznávaná zkouška platná od 1. 1. 2019
  • úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce
  • zkouška písemná i ústní je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií vždy dvěma hodnotiteli

Zkouška – písemná část (180 minut)

  • Modul Lesen – 65 minut – 5 částí – náročnější texty, zprávy, komentáře, blogy
  • Modul Hören – 40 minut – 4 části – interview, zprávy, rozhovory, hlášení, příspěvky
  • Modul Schreiben – 75 minut – 2 části – příspěvek na dané téma, zpráva

Zkouška – ústní část (15 minut)

  • Modul Sprechen – 2 části – příspěvek k danému tématu, diskuze
  • Kontaktaufnahme – představení se navzájem
  • Gespräch über ein Thema – rozhovor na základě grafické předlohy, obrázku
  • Lösen einer Aufgabe – řešení daného úkolu formou vzájemné diskuse mezi zkoušenými

Zkoušku je možno konat komplexně, nebo skládat moduly jednotlivě či v kombinaci.

Místo konání:

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Cena Goethe Zertifikat B2: 4000,- Kč

Cena jednoho modulu B2: 1200,- Kč

Při prezenci předloží uchazeč doklad o zaplacení uvedené částky na účet: 19-1412860247/0100, jako variabilní symbol uveďte své datum narození bez mezer (např. 11071975).

Cena Goethe Zertifikat B2 – cvičná zkouška: 500,- Kč

Částku uchazeč zaplatí hotově při prezenci.

Přihláška:
písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz
účastník zkoušky obdrží potvrzení o přijetí přihlášky ke zkoušce e-mailem

Konzultace:
vždy v úterý 14 – 16 hodin. Přesný termín je třeba domluvit telefonicky na čísle 494 942 448 – paní Břízová, nebo na čísle 601 583 064.

přihláška na Goethe Zertifikat B2 ke stažení v příloze dole


Termíny:

Goethe Zertifikat B2 :

Cvičná zkouška

15. 10. 2020
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 14:00 písemná část
od 14:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 8. 10. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

18. 02. 2021
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 14:00 písemná část
od 14:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 5. 2. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

15. 04. 2021
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 14:00 písemná část
od 14:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 9. 4. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

Zkouška

26. 11. 2020 písemná i ústní
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 13:50 písemná část
od 14:20 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 13. 11. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

25. 03. 2021 písemná i ústní
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 13:50 písemná část
od 14:20 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 16. 3. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

3. 6. 2021 písemná i ústní
09:45 – 10:00 prezence
10:00 – 13:50 písemná část
od 14:20 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 25. 5. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz
 

Přílohy ke stažení:
Přihláška ke zkoušce
Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat
Zkušební řád
Prováděcí ustanovení
Dodatek ke prováděcím ustanovením:
Účastníci zkoušky se speciálními potřebami
Účastníci zkoušky se speciálními potřebami