Erasmus-školní rok 2024-25

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POSV tomto školním roce realizujeme zahraniční praxe studentů, jobshadowing na zahraničních školách a učitelé se zúčastní metodických a jazykových kurzů cizího jazyka. Zároveň na naší škole přivítáme odborníky a pedagogy ze zahraničí. Na tyto aktivity jsme od Evropské unie získali 128 614 EUR.

1. Dlouhodobá zahraniční praxe studentů

2. Zahraniční praxe studentů

3. Jobshadowing

4. Jazykové a metodické kurzy učitelů