Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří

 • Mgr. Renata Čermáková – ředitelka školy
 • Mgr. Lucie Linke – zástupkyně ředitelky školy

 

 • Mgr. Zuzana Martincová – výchovná a kariérová poradkyně

Kontakt:
+420 702 231 643, +420 494 942 451
martincova@oakostelec.cz
Konzultace: úterý 9.00 – 9.45

 

 • Mgr. Jaroslav Tměj – školní metodik prevence

Kontakt:
+420 601 380 995, +420 494 942 450
tmej@oakostelec.cz
Konzultace: středa 11.00 – 11.45

Úkoly ŠPP

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia
 • prevence sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • práce s kolektivy žáků
 • poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně
 • patologických jevů
 • poradenská pomoc a činnost zákonným zástupcům
 • pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Dokumenty ke stažení