Rubriky
Upozornění

Pozvánky k přijímacím zkouškám odeslány

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly dne 23. 3. 2023 odeslány na adresu zákonného zástupce prostřednictvím České pošty, a to doporučeně do vlastních rukou, popř. prostřednictvím datové schránky na adresu zákonného zástupce, pokud disponuje datovou schránkou fyzické osoby. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel. č. 494 942 443 nebo emailem na skola@oakostelec.cz.