Rubriky
Upozornění

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Níže uvádíme základní informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na naši školu:

  •  Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se standardním časovým limitem (ČJL 60 min, MAT 70 min).
  • Vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 31. ledna 2022.
  • Přihlášky uchazečů do 1. března 2022.
  • Pozvánky k JPZ zašleme do 29. března 2022.
  • Uchazeč může konat JPZ 2x na jedné škole, pokud na tuto školu podá dvě přihlášky do různých oborů vzdělávání.

Konání JPZ

  • termín: 12. dubna 2022 (náhradní termín: 10. května 2022).
  • termín: 13. dubna 2022 (náhradní termín: 11. května 2022).
  • Centrum předá výsledky JPZ dne 28. dubna 2022, škola zveřejní výsledky do 2. května 2022.
  • Podání zápisového lístku – do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků JPZ.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Nutno doložit formulář se souhlasem uděleným školským poradenským zařízením (nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o zdravotní způsobilosti) nejpozději 10 dní před konáním JPZ.

Osoby vzdělávající se v zahraničí

Osoba vzdělávající se v zahraničí (předchozí vzdělání získala ve škole mimo území ČR) může požádat o prominutí zkoušky z ČJL. Znalost ČJ na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří rozhovorem.

Nabízíme přijímací zkoušky nanečistopřípravné kurzy z matematiky. Podrobnější informace a možnost přihlášení naleznete zde.