Rubriky
Upozornění

Zahraniční praxe studentů ve školním roce 2022-23

Ve školním roce 2022-23 budeme díky programu EU Erasmus+ opět organizovat mobility studentů. Přihlášení a vybraní žáci ze 3. ročníků mají opšt možnost v tomto školním roce absolvovat praxi v zahraničí.

Ve školním roce 2021-22 devět žáků 3. ročníků absolvovalo praxi na Maltě a šest žáků se v průběhu června chystá na praxi v Corku v Irsku. Zahraniční praxe trvá 21 dní, na rozdíl od praxe, kterou všichni žáci absolvují na konci školního roku, která trvá 14 dní. Náklady na dopravu, pobyt a jízdné jsou financovány z prostředků Evropské Unie.

Země, kam by studenti vycestovali, ještě nejsou pevně stanovené. Uvažujeme opět o Maltě, v jednání je praxe v Portugalsku. Počet žáků také ještě není pevně stanoven, ale chtěli bychom poskytnout zahraniční praxi alespoň 18 studentům.

Zájemci z řad žáků budoucích 3. ročníků, kteří se chtějí zúčastnit třítýdenní praxe v zahraničí ve školním roce 2022-23 budou vybíráni na základě těchto kritérií:

1. Odevzdat do 31. 5. 2022 vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku.

2. Žáci musí napsat esej s názvem:

PROČ JSEM JÁ TEN, KTERÝ BY SE MĚL ZAHRANIČNÍ PRAXE ZÚČASTNIT?

Náležitosti eseje:

  • napsaná česky,
  • rozsah 200 – 230 slov,
  • ve formátu WORD dokumentu,
  • odevzdána do 6. června do 24.00 hodin a zaslána na email kosarova@oakostelec.cz.

3. K výběru žáků se poté vyjádří všichni jejich vyučující, rozhodující slovo budou mít třídní učitelé. Hlavním kritériem není prospěch žáka, ale aktivní zapojení do vyučování a života ve škole.

Výběr žáků bude oznámen 1. září 2022.