Rubriky
Novinky

Akreditace organizací pro nový program Erasmus

Evropská komise zveřejnila minulý rok výzvu pro akreditaci organizací v novém programu Erasmus pro období 2021-2027. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. 

Naše škole již pravidelně žádá a účastní se mezinárodních projektů mobilit. Z toho důvodu jsme v říjnu 2020 zažádali o uvedenou akreditaci. V těchto dnes jsme obdrželi výsledky výběrového řízení a jsme velice rádi, že jsme s žádostí uspěli.

Na následující období máme tedy zaručenou možnost jazykového vzdělávání pro naše žáky i učitele v zahraničních školách. Přejeme si tedy, aby se současná situace vrátila co nejdříve do normálu. Žáci by opět pravidelně chodili do školy, účastnili se výuky a běžného života ve škole. Zároveň bychom mohli opět navázat na naši dlouhodobou spolupráci se zahraničními školami a pořádali bychom výměnné pobyty i vzdělávací zájezdy do zahraničí. Věříme, že se brzy dočkáme :).