Rubriky
Novinky

Amnesty International – Maraton psaní dopisů na OA podruhé

V pátek 9. prosince jsme se všichni ve škole účastnili programu Amnesty International. Účel tohoto globálního hnutí je bojovat proti porušování lidských práv.  

Amnesty funguje na principu dopisů, které se posílají státním mocnostem (prezidentům, ministrům, ředitelům věznic) nebo přímo osobě, která je neprávem vězněná. A právě tyto dopisy celá naše škola sepisovala. 

Studentům bylo předneseno šest případů, ohledně kterých následně psali dopisy v ruštině, španělštině, ale převážně v angličtině. 

Na konci dne se jich odeslalo 655 do šesti různých zemí – Bangladéš, Kuba, Írán, Paraguay, Honkong, Rusko. Všem účastníkům patří velké díky.  

Věříme, že odeslané dopisy zajistí daným osobám lepší život a spravedlnost, kterou si zaslouží. 

 

Míková, Nedvědová