Rubriky
Novinky

Čeština jako cizí jazyk

Po celý rok probíhal na OA T. G. M. v Kostelci nad Orlicí kurz a zároveň zájmový kroužek pro naše ukrajinské studenty. Během školního roku si žáci osvojili nové znalosti v oblasti pravopisu, slovní zásoby a výslovnosti a upevnili si vědomosti již nabyté. Vzhledem k tomu, že byli pilní a šikovní a že ukrajinština patří do slovanské jazykové větve stejně jako čeština a v neposlední řadě i díky tomu, že v naší zemi žijí, dosáhli v oblasti jazyka a komunikace významného a obdivuhodného pokroku.

V rámci výuky nás navštívilo několik dobrovolníků z řad studentů naší školy, ale i mimo ni. O komunitách nám přijela přednášet paní Floriánová z Bartošovic v Orlických horách, Verča se s námi podělila o své zkušenosti s basketbalem, Teo nám dala různé tipy, jak prezentovat, Václav nám vyprávěl o svém životě s motorkou a s Matoušem jsme si zase vyzkoušeli vytvořit svůj vlastní zvuk. Vždy se jednalo o tipy, jak smysluplně trávit svůj volný čas. V rámci těchto aktivit studenti nejen rozvíjeli svou slovní zásobu, komunikaci a navazovali vztahy s českými žáky, ale také si užili zábavu, když si například jízdu na motorce nebo basketbalový zápas vyzkoušeli na vlastní kůži.

V příštím roce budou své koníčky prezentovat v češtině přímo ukrajinští studenti. Těšíme se!

Školní rok jsme společně završili závěrečnou mezinárodní diskotékou, na kterou jsme všichni napekli či navařili ukrajinská i česká jídla (např. boršč, pelmeně, pirohy nebo řízky). Přišla se podívat i paní ředitelka, někteří učitelé i studenti.

Ráda bych účastníkům kurzu za celý rok poděkovala, protože byli skvělí! Těším se na další spolupráci a přeji vám krásné prázdniny plné veselých a kouzelných zážitků! Loučím se tímto zároveň se dvěma z vás, kteří budou dále pokračovat na českou nebo ukrajinskou vysokou školu. Sašo a Yáriku, budete nám chybět! Ať se vám daří!

Mgr. Anna Lenomarová