Rubriky
Novinky

Ekonomická olympiáda na Obchodní akademii T. G. Masaryka už po šesté

Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, který se zaměřuje na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků středních i základních škol formou soutěže sestávající se ze školního, krajského a finálního kola. Tato mezinárodní soutěž je pořádána Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) a každý rok se počet zúčastněných žáků několikanásobně zvyšuje. V tomto ročníku se i přes nepřízeň covidové situace zapojilo do testování 418 škol a 21 000 žáků jen z České republiky. Soutěž však probíhá celosvětově. INEV každý rok zapojuje nové země z celého světa, například tento rok bude poprvé probíhat Ekonomická olympiáda v Iránu. Naši studenti tak mohou porovnat své znalosti v oblasti ekonomie a financí se zahraničními účastníky.

Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí se do Ekonomické olympiády zapojuje každoročně od vzniku této soutěže, tento rok již po šesté. Školní kola proběhla na naší škole ve dnech 22. 11. až 3. 12. 2021 ve všech třídách, kde se vyučuje předmět Ekonomika. Celkem se zúčastnilo 216 studentů, kteří byli testováni online z oblasti makroekonomie, mikroekonomie a finanční gramotnosti. Do krajského kola postoupili čtyři studenti.

Krajské kolo se konalo dne 26. 1. 2022 bohužel opět online. Studenti si vyslechli přednášky předních ekonomů, například Tomáše Nidetzkého, viceguvernéra České národní banky nebo Jana Juchelky, generálního ředitele Komerční banky. Další část programu byla zaměřena na možnosti budování kariéry studentů a představení Fakulty ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice, která zajišťovala testování studentů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Samotné testování trvalo celkem 45 minut a žáci odpovídali na 25 otázek. Soutěž vyvrcholí celonárodním finále 20. – 21. 6. 2022 v reprezentačních prostorách budovy České národní banky v Praze, kam postoupí padesát nejlepších studentů z České republiky. Budeme našim čtyřem studentům držet palce a doufat, že se některý z nich probojuje do celostátního kola, jak tomu bylo v předchozích letech.

EKO olympiada foto1EKO olympiada foto2