Rubriky
Novinky

Erasmus+ na Obchodce v Kostelci nad Orlicí

Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělávání studentů i pedagogů. Obchodní akademie T. G. Masaryka byla úspěšná v žádosti o akreditaci, čímž jsme si zajistili pravidelnou finanční dotaci na mezinárodní aktivity do roku 2027.

V loňském školním roce jsme uskutečnili patnáct studentských praxí na Maltě a v Irsku. Další aktivitou byl tzv. jobshadowing, kterého se zúčastnili čtyři pedagogové naší školy v Anglii a Německu, kde měli možnost sledovat způsob výuky, práci s dětmi, mimoškolní aktivity i celý chod organizace v tamních školách.

„Týdenní pobyt v anglické škole nás inspiroval k dalším možným aktivitám na naší škole. Studenti se mají na co těšit.“

Třetí aktivitou, kterou naše škola již tradičně pedagogům nabízí, jsou jazykové kurzy v zahraničí. Toto léto se sedm kantorů zúčastnilo jazykových i metodických kurzů v Irsku, Španělsku a Estonsku.

„Velmi jsem si užila kurz, ale hlavním přínosem pro mě bylo sdílení zkušeností s jinými učiteli z celé Evropy“, zhodnotila svůj zážitek učitelka anglického jazyka.

Ve všech těchto aktivitách budeme pokračovat i v novém školním roce. Navázali jsme kontakt s organizacemi na Mallorce a v Portugalsku, o něž rozšíříme nabídku zahraničních praxí pro naše studenty.

Vedení školy

PetrIrsko2022_003Ma - hodina Málaga
Bi, Va - NěmeckoMc - Irsko