Rubriky
Novinky

Etická výchova na OA

Ve středu 22. 9. 2021 proběhl na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí první workshop v rámci projektu „Etická výchova na obchodní akademii“. Tento projekt, který je finančně podporován Královéhradeckým krajem, je určen pro studenty třetího ročníku.
Skládá se ze čtyř přednášek s workshopem, které mají studenty seznámit s etickými tématy s důrazem na anglický jazyk a literaturu. Na první přednášku dorazili vysokoškolský pedagog a autor výukové aplikace Englishme! Mgr. Marek Vít a didaktička Mgr. Helena Zitková, Ph.D. Svoji výukovou lekci rozdělili na dvě části.
V první části, která probíhala pouze v anglickém jazyce, seznámili studenty se základními anglickými výrazy týkajícími se etiky. Poté se diskutovalo na základě příkladů ze života o tom, co je etické, morální, popř. legální. Například student zvládl napsat důležitou písemnou práci, ale nad stanovený limit získal pouze jeden bod. Poté, co dostane písemku k nahlédnutí, zjistí, že učitel něco přehlédl a ten jeden bod mu napsal navíc. Řekne to svému učiteli i za cenu, že by v tomto případě z písemné práce neuspěl? Co je etické a co je v zájmu jedince?
Příkladů bylo několik a studenti k nim vyjadřovali své názory. Kdykoliv se narazilo na nějaké obtížné slovíčko, oba lektoři ho zapsali na tabuli. Takto se shromáždilo asi 30 slov týkajících se určitého tématu, což bylo využito ve druhé části přednášky.
V té byli studenti seznámeni s úžasnou výukovou aplikací anglického jazyka s názvem Englishme! Naše škola zakoupila s předstihem roční předplatné a studenti již byli v aplikaci zaregistrováni. Pan Vít nám ukázal, jak se s aplikací pracuje. Na praktickém příkladu si studenti sami vyzkoušeli sestavit svůj slovník z nových slovíček napsaných na tabuli.
Jakmile měli vytvořený vlastní slovník, zkusili, co vše aplikace nabízí. Každý si mohl vybrat, jakým způsobem chce být v aplikaci ze slovíček vyzkoušen, zdali překladem, doplněním do vět, podle výslovnosti atd. Program si pamatuje, která slovíčka student zvládá a která ne. Ta mu potom aplikace neustále nabízí znovu,
aby si je dobře zapamatoval. Na podobném principu funguje i gramatika. Najdeme zde i poslechy a prakticky každý student se může bez problémů vzdělávat na své jazykové úrovni.
Tu program stanoví při spuštění aplikace na základě rozřazovacího testu. Studenti byli z této výukové aplikace nadšení. Také všichni vyučující anglického jazyka se do Englishme! zaregistrovali. Z toho vyplývá, že tento program bude hojně využíván v rámci doplňkové výuky.
První workshop byl velmi úspěšný a my už se nyní těšíme na 18. 10. 2021, kdy k nám na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí dorazí autor kreativního slovníku „Vocabulary maps“ pan Tomáš Bednář.

Mgr. Michal Vacek

Odkaz na stránky aplikace Englishme!.

Odkaz na článek v novinách.

A ještě odkaz na fotografie v galerii :).