Rubriky
Novinky

Etická výchova na OA – díl druhý

V úterý 2. listopadu 2021 k nám na Obchodní akademii T. G. M. do Kostelce nad Orlicí dorazil pan Lukáš Novák. Tento špičkový překladatel a držitel ceny Magnesia Litera za překladovou knihu přijel na OA v rámci projektu Etická výchova, který je financován Královéhradeckým krajem. Lukáš Novák byl v tomto projektu druhým přednášejícím, v září jsme zde měli autora výukové aplikace angličtiny Englishme! Marka Víta.

Zatímco v prvním workshopu jsme řešili etické otázky z hlediska anglické slovní zásoby, tentokrát byla přednáška založena na etice překladové. Už sám název workshopu „Překládání nebo překrádání“ napovídal, že budeme hledat cestu, jak nejlépe přeložit nějaký text z cizího jazyka a při tom zachovat uměleckou hodnotu odpovídající originálu.

Celý workshop vycházel z poezie amerického básníka a spisovatele Shela Silversteina. Právě za převedení básní tohoto autora získal L. Novák výše zmíněné ocenění. Nejprve jsme byli seznámeni s autorovým životem i jeho postoji k literatuře a především k autoritám. Silverstein psal poezii jak pro děti, tak pro dospělé. Autority kritizoval a odmítal a dosti ostře se vymezoval proti škole a proti postavení učitele. Proto byly v některých státech USA jeho knihy ve školních knihovnách dokonce zakázány. Například v básni Crazy Dream popisuje sen malého žáčka, který si představuje, co vše by mohl udělat svým učitelům, kdyby byl na jejich místě. Třeba za špatnou odpověď by je mohl za uši pověsit na prádelní šňůru. Tento básník považoval školní prostředí za hodně příkazové a plné všelijakých nařízení. A právě ve chvíli, kdy zazněla tato informace, ozvalo se ze školního rozhlasu důrazné upozornění na povinnost nosit roušky ve společných prostorách. Jako by sám Silverstein uvedl ten správný příklad.

Poté jsme společně sestavovali seznam, co vše musí dobrý překladatel ovládat. Ten musí dobře zvládat cizí jazyk, ale ještě důležitější je, aby znal perfektně svůj rodný jazyk. Jedině tak bude schopen překladu, který se nejen co nejvíce přiblíží originálu, ale je působivý i v cílovém jazyce. Dále musí dobře znát své čtenáře, to znamená překládat tak, aby byl čtenář schopen pochopit i situace z neznámého prostředí. Musí také dobře nastudovat geografické a historické souvislosti, které se daného příběhu týkají, a potom je musí správně interpretovat. A samozřejmě je třeba velká dávka trpělivosti.

Následovaly základy literární teorie. Jak nejlépe zachovat věrnost překladu? Tedy překladová etika. Uvedu například pravidlo kompenzace. Někdy překladatel narazí třeba na nějaký vtip, který nelze přeložit, protože je založen na jazykové hříčce, která v našem jazyce neexistuje. Tady tedy něco vypustím, ale v další části narazím na místo, kde se nabízí vtip vhodný pro náš jazyk. Tady ho tedy vložím a tím vykompenzuji předešlou ztrátu. Důležitou roli zde však hraje disciplína překladatele, protože ten nesmí překlad vylepšovat na úkor originálu.

V poslední části workshopu nám byly rozdány 4 krátké básně a my jsme měli zúročit naše nabyté literární vědomosti. A musím říci, že se to velmi dařilo. Sám pan Novák byl překvapen, jak na obchodní akademii, kde by se daly očekávat zcela jiné dovednosti, studenti i učitelé během deseti minut odevzdávali přeložené verze, které by mohly směle soupeřit s profesionálním překladem. Jako důkaz přikládám malé srovnání.

 

Anglický originál

Friendship

I’ve discovered a way to stay friends forever-

There’s really nothing to it.

I simply tell you what to do

And you do it!

 

Překlad od studenta

Přátelství.

Už víš, jak být můj kamarád?

Není to těžké, žádný strach!

Řeknu ti, co máš udělat,

a ty uděláš to rád!

 

Překlad od učitele

Přátelství.

Kápnul jsem na to, jak zůstat na věky přáteli –

netřeba to zkoumat zblízka.

Já povím, co máš udělat,

a ty skákej, jak pískám!

 

A profesionální překlad

Přišel jsem na to, jak být dobrými přáteli.

Není to těžké, takže to zvaž:

řeknu ti prostě, co všechno máš udělat,

a ty to uděláš!

 

Takže i druhý díl tohoto projektu proběhl úspěšně a my už netrpělivě vyhlížíme 26. listopad, kdy nás navštíví vysokoškolský pedagog, básník a lektor tvůrčího psaní Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Etika - Novák

Ještě odkaz do fotogalerie.