Rubriky
Novinky

Finále přípravného kurzu z matematiky na JPZ

Již třetím rokem pořádá naše škola přípravný kurz matematiky pro žáky devátých ročníků základních škol. Tento kurz je určen hlavně pro ty, kteří jsou si v matematice nejistí nebo se jen chtějí aktivně a efektivně připravovat na přijímací zkoušky. Kurz organizuje pan učitel Linke, učitel matematiky na naší škole.  

Na kurzu matematiky jsme panu učiteli pomáhali my – žáci prvního, druhého a třetího ročníku. Každou středu od října do února jsme se scházeli a připravovali jsme se na doučování deváťáků. Probrali jsme učivo, které se učí na druhém stupni základních škol. Náš „kroužek matiky“ se zúčastnil i obou Dnů otevřených dveří na naší škole, kdy jsme deváťákům a jejich rodičům ukazovali pracovní listy, které se na kurzu používají, a odpovídali na jejich dotazy o tomto projektu.  

Od února začalo samotné doučování matiky. Proběhlo celkem devět lekcí, v nichž se pokaždé probíralo jedno téma z přijímaček. Jedna lekce trvala 1,5 hodiny (15:00-16:30). Před každou lekcí dostali deváťáci pracovní listy s teorií a příklady. Kvůli velkému zájmu o tento kurz byli deváťáci rozděleni do dvou skupin – skupina v pondělí a skupina ve středu. Po úspěšném absolvování všech devíti lekcí následovala lekce desátá, ta se uskutečnila v sobotu 6. dubna 2024. Na desáté lekci si deváťáci napsali podruhé přijímačky nanečisto a pak si poslechli dlouhý osmihodinový výklad shrnutí celého učiva. Tím pro ně kurz matematiky skončil. Teď už jen věříme, že všichni zvládnou přijímací zkoušky v pohodě.  

Někteří žáci naší školy se kurzu zúčastnili už poněkolikáté, jiní letos poprvé. Myslíme si ale, že všichni jsme si z kurzu odnesli spoustu zážitků a poznali nové lidi. Tento projekt má podle nás budoucnost a jsme moc rádi, že tuto možnost naše škola nabízí. Doufáme, že i pro deváťáky měl kurz význam a že si z něho něco odnesli. Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře a snad si ho deváťáci užili stejně jako my. 

Monča Jirsová, Naty Tejklová, Káťa Horáčková, Eliška Votroubková a Nikča Bartoňová (druhý ročník)  

Nikča Johanidesová, Ema Bašová, Filip Malý a Karel Matúš (první ročník)  

Káťa Knížková, Teo Gloserová, Nazi Kokiš a Aleš Sklenář (třetí ročník) 

 

žáci 1. a 2. ročníku, kteří se zúčastnili „kroužku matiky“