Rubriky
Novinky

Finance – 3. modul projektu „Podnikání v praxi pro střední školy“

Dne 03. 04. 2023 se uskutečnil na naší škole třetí modul projektu Technologického centra Hradec Králové určeného pro 3. ročníky středních škol zaměřeného na podnikání. Tématem třetího modulu byly „Finance“. O jednotlivých částech finančního plánu projektu hovořil startup manager Technologického centra Hradec Králové pan Mgr. Jiří Štěpán. Podrobně se zabýval především počátečními vstupy do podnikání (investiční částí projektu) a provozními náklady. Svůj výklad doprovázel celou řadou osobních zkušeností ze svého podnikání. Zmínil nejen pozitiva podnikatelské činnosti, ale i problémy spojené s vlastním podnikáním. Studenty především nadchly jeho podnikatelské začátky. Zajímavé příklady uváděl např. v souvislosti se snižováním provozních nákladů na únosnou míru. Po výkladové části modulu následovaly konzultace k probranému tématu a zapracování jeho částí do konkrétních podnikatelských záměrů jednotlivých studentských týmů.

Ing. Pavlína Kotoučová