Rubriky
Novinky

Golden Heart na OA

Golden HeartNa konci každého školního roku obvykle získávají uznání žáci a studenti, kteří reprezentovali školu ve sportovních či oborových soutěžích, nebo kterým se podařilo dosáhnout mimořádných studijních výsledků.
Golden Heart představuje důležité doplnění a zároveň protiváhu této tradice. Jedná se o nevýkonovou aktivitu, která akcentuje mezilidské hodnoty. Umožňuje zaměřit pozornost a zcitlivět školní komunitu (pedagogy, žáky i rodiče) vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je. Myšlenka aktivity vychází z předpokladu důležitosti práce s pozitivními příklady. Aktivita je určena školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.
 
Naše škola se rozhodla ocenit Tomáše Kotyzu. Tomáš tento školní rok navštěvoval již svůj poslední, čtvrtý ročník na naší škole, obor Informační technologie. V rámci inkluze byl do jeho třídy ve druhém ročníku začleněn chlapec František s těžkým tělesným postižením. František je nechodící, ke svému pohybu používá elektrický invalidní vozík a potřebuje dohled, proto mu byla přiřazena asistentka. Postižení přináší Františkovi další problémy, jako je začlenění do kolektivu, zvládání studijních povinností a zajištění vlastních osobních potřeb. Tomáš, kterého jsme se rozhodli ocenit cenou Golden Heart, šel všem příkladem, jak bychom se měli chovat k takto znevýhodněným lidem. Projevoval velkou empatii. Pravidelně se s Františkem učil a vysvětloval mu látku, kterou chlapec potřeboval zopakovat. Například jak říká František, programování umí jen díky Tomášovi, který mu vše znovu a znovu vysvětloval ve svém volném čase. Kdykoliv František potřeboval pomoci, Tomáš byl po ruce. Stal se jeho kamarádem, pomohl mu začlenit se do třídního kolektivu a cítit se jako zdravý student. Trávil s ním víkendy a uměl mu vždy dobře poradit. 
Tomáš již úspěšně odmaturoval a my všichni přejeme Tomášovi, Františkovi i všem našim studentům jen to dobré…
 
Zaměstnanci OA TGM
GH Tom